EP99 สองพี่น้องตระกูลไรท์ในมุมมองใหม่

https://www.podbean.com/media/share/pb-bdcka-ddbb46

EP99 สองพี่น้องตระกูลไรท์ในมุมมองใหม่
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 37 เรื่องที่ 37
 
มาฟังเรื่องราวความสำเร็จของมนุษย์
ที่สร้างอากาศยานขึ้นมาเป็นครั้งแรก 
กับเป้าหมายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย
ของคำว่าทำไม หรือ w h y
พร้อมข้อคิดดีๆในการนำไปใช้ในชีวิตนะครับ
 
กัปตันหมี