EP100 เมื่อผมทำ Podcast ครบ 100 ตอน

https://www.podbean.com/media/share/pb-g2nia-ddd9a9

EP100 เมื่อผมทำ Podcast ครบ 100 ตอน
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 38 เรื่องที่ 38
 
จากวันแรกที่เริ่มต้นทำ Podcast เมื่อปีที่แล้ว 
กับ 6 เดือนในการเดินทาง 
100 เรื่องราวที่ได้เล่าสู่กันฟัง
 
ผมได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้
ผมจึงอยากให้ท่านฟังครับ 
 
กัปตันหมี