EP106  “5 คุณค่าที่ขับเคลื่อนคุณ” 

https://www.podbean.com/media/share/pb-dzdbj-de8093

EP106  “5 คุณค่าที่ขับเคลื่อนคุณ” 
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 44 เรื่องที่ 44
 
หลักยึดที่จะเชื่อมโยงความสำเร็จของคุณ 
คุณค่าที่ยึดมั่นกับการก้าวเดินไปข้างหน้า
 
ในวันที่ปัญหาถาโถมเข้ามาใส่
คุณค่า 5 ข้อนี้จะพาคุณขับเคลื่อน
ไปข้างหน้า มาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน
ในเรื่องเล่าวันนี้นะครับ 
 
กัปตันหมี