EP109 โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?

https://www.podbean.com/media/share/pb-826ik-dede8a

EP109 โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 47 เรื่องที่ 47
 
คำถามที่เราถูกถามตั้งแต่วัยเด็ก
ผิดด้วยหรือที่เราไม่สามารถตอบได้ว่า
เราอยากเป็นอะไรแน่ๆ
เพียงเพราะเรามีความสนใจอันหลากหลาย
 
ข้อสรุปว่าเราเป็นคนหลักลอย
หรือแท้จริงเราเป็นคนหนึ่งในร้อย
ที่ควรจะภูมิใจ 
ติดตามฟังในวันนี้นะครับ
 
กัปตันหมี