EP112 10 ครึ่งทางของการเดินทาง 100 วัน

https://www.podbean.com/media/share/pb-rvkkw-df1fea

EP112 10 ครึ่งทางของการเดินทาง 100 วัน
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 50 เรื่องที่ 50
 
มาฟังเรื่อง The Hero’s Journey 
กับการเดินทางครบ 50 วัน
ครึ่งทางแล้วครับสำหรับ
โครงการ 100 วัน 100 เรื่องราว
ผมได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
มาฟังกันในวันนี้นะครับ
 
กัปตันหมี