EP114 ชายผู้ช่วยชีวิตเด็กชาวยิว 669 คน

https://www.podbean.com/media/share/pb-qywk4-df5bb6

EP114   ชายผู้ช่วยชีวิตเด็กชาวยิว 669 คน
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 52 เรื่องที่ 52
 
ชายผู้มีส่วนช่วยชีวิตเด็กชาวยิว
ให้พ้นเงื้อมมือของนาซี  
669 ชีวิตกับความลับ 50 ปี
ที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟัง 
เรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องนี้
ผมอยากให้คุณฟังครับ 
 
กัปตันหมี