EP119 “ชาย 3 คนกับกฎของแรงดึงดูด”

https://www.podbean.com/media/share/pb-nv5tj-dfe342

EP119 “ชาย 3 คนกับกฎของแรงดึงดูด”
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 57 เรื่องที่ 57
 
คุณเชื่อเรื่องกฎของแรงดึงดูดไหมครับ
วันนี้ผมมีตัวอย่างของกฎความสำเร็จ
และกฎแรงดึงดูดกับเรื่องราวของผู้ชาย 3 คน
ที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อ
มาเล่าให้ฟังครับ
 
ติดตามฟังนะครับ
 
กัปตันหมี