EP120 “ชาย 3 คนกับกฎของแรงดึงดูด”

https://www.podbean.com/media/share/pb-hrraq-e004eb

EP120 “ชาย 3 คนกับกฎของแรงดึงดูด”
(ภาคจบ)
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 58 เรื่องที่ 58

ภาคจบของเรื่องของราวแรงดึงดูด
ที่นำผู้ชาย 3 คน มาเจอกัน
บนเส้นทางของความหวังและความตั้งใจ
แรงส่งต่อที่ไม่มีวันจบสิ้นและรอ
การรับช่วงต่อจากนักเดินทางคนต่อไป

มาฟังเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆวันนี้ครับ

กัปตันหมี