EP121  เบื้องหลังความสำเร็จ Toy Story

https://www.podbean.com/media/share/pb-iqypz-e025e5

EP121  เบื้องหลังความสำเร็จ Toy Story
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 59 เรื่องที่ 59
 
สถานที่ที่เหมาะสม
เวลาที่ถูกต้อง
คุณค่าที่คู่ควร 
 
ถ้า 3 สิ่งนี้โคจรมาเจอกัน 
ความสำเร็จย่อมเป็นของเราครับ 
ติดตามฟังเรื่องราวในวันนี้นะครับ
 
กัปตันหมี