EP123 “Happyness” ทำไมสะกดผิด?

https://www.podbean.com/media/share/pb-ket99-e0698c

EP123 “Happyness” ทำไมสะกดผิด?
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 61 เรื่องที่ 61

เรื่องประทับใจของคริสโตเฟอร์ การ์ดเนอร์
จากวันที่เป็นคนไร้บ้าน
สู่คนที่สร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่
มีมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท

วันนี้กับบทบาทใหม่ของเขา
ติดตามฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับ

กัปตันหมี