EP126  ไม่เรียก”ล้มเหลว”ถ้าได้”เรียนรู้”

https://www.podbean.com/media/share/pb-hfzce-e0b2d3

EP126  ไม่เรียก”ล้มเหลว”ถ้าได้”เรียนรู้”
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 64 เรื่องที่ 64
 
การเคลื่อนตัวช้าๆผ่านหมู่บ้านเล็กๆ 
ในการขนส่งชิ้นส่วนครั้งสุดท้าย
ของเครื่องบินในตำนานอย่างแอร์บัส A380 
 
ปรากฏเรื่องราวของผู้นำ
ที่เราสามารถนำไปบอกเล่า
เป็นตัวอย่างที่ดี 
ในการนำพาองค์กรผ่านวิกฤตไปได้ 
ผู้นำที่สร้างความเชื่อมั่น
มาฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้กันนะครับ
 
กัปตันหมี