EP129 Dots การเรียงตัวของ”จุด”ในชีวิต

https://www.podbean.com/media/share/pb-967n9-e11589

EP129 Dots การเรียงตัวของ”จุด”ในชีวิต
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 67 เรื่องที่ 67

หนึ่งในวาทะอมตะของ Steve Jobs

“Connect the dots”

Dots มีความหมายกับชีวิตเราอย่างไร
มาฟังในบทความวันนี้นะครับ

กัปตันหมี
# Storytelling