EP131 เทวดาขาคด

https://www.podbean.com/media/share/pb-rxc6b-e14d32

EP131 เทวดาขาคด
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 69 เรื่องที่ 69

ถ้าถามว่านักฟุตบอลในตำนานของบราซิลคือใคร คนทั่วไปอาจตอบว่า”เปเล่”

แต่ถ้าถามคนบราซิล
เราอาจได้คำตอบที่แตกต่างไปจากนั้น

เทวดาขาคดคือใคร?
มาฟังเรื่องราวนักฟุตบอล
ที่สุดในตำนานของบราซิลอีกคน

กับเรื่องราวชีวิตของเขา
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้

กัปตันหมี
# Storytelling