EP133 ตัดไม้ต่อเรือเพื่อผจญภัย

https://www.podbean.com/media/share/pb-ch925-e18034

EP133 ตัดไม้ต่อเรือเพื่อผจญภัย
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 71 เรื่องที่ 71

ความเชื่อกับการเดินทาง
ไปสู่เกาะมหัศจรรย์

พร้อมเรื่องราวเรื่องเล่า
ของนักวิ่งสองคน
สองวัย สองยุคสมัย
ที่จะอธิบายเรื่องราวเรื่องนี้ได้ดีที่สุด

กัปตันหมี
# Storytelling