EP134 คุณลัดดา(แทมมี่)ผู้หญิงเก่งหัวใจแกร่ง

https://www.podbean.com/media/share/pb-dsqt9-e1a545

EP134 คุณลัดดา(แทมมี่)ผู้หญิงเก่งหัวใจแกร่ง
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 72 เรื่องที่ 72

ความเชื่อในความเท่าเทียม
ทำให้เธอสมัครไปรบในสมรภูมิอิรัก

กลับจากสมรภูมิในสภาพที่ขาขาด 2 ข้างวันนี้การก้าวเดินที่ไม่มีขาของเธอ
กับตำแหน่งอันทรงเกียรติในสภาของสหรัฐอเมริกา
ฟังเรื่องราวของผู้หญิงเก่งหัวใจแกร่ง
คนนี้กันครับ

กัปตันหมี