EP137 “ภาพจำ”ที่เรากำหนดได้

https://www.podbean.com/media/share/pb-swcrf-e1fc9c

EP137 “ภาพจำ”ที่เรากำหนดได้
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 74 เรื่องที่ 74

เราอยากเป็นใครในสายตาของคนอื่น
เราสามารถกำหนดได้ครับ

ฟังเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เขากำหนดภาพจำของเขา
ในความทรงจำของผู้อื่น
ตามที่เขาปรารถนาได้

มาฟังเรื่องเล่าในวันนี้กันครับ

กัปตันหมี
# Storytelling