EP138 “ก้าวที่ 3 จาก 4 ก้าว”กับการตัดสินใจหยุดเดิน

https://www.podbean.com/media/share/pb-t9qzw-e211a0

EP138 “ก้าวที่ 3 จาก 4 ก้าว”กับการตัดสินใจหยุดเดิน
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 76 เรื่องที่ 76

ผมเดินทางในการจัด Podcast
กับโครงการ 100 วัน 100 เรื่องราว
มา 3 ใน 4 ของการเดินทางแล้วนะครับ
ผมได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
และมาฟังการตัดสินใจ หยุดเดินของผม
จากเรื่องราวในวันนี้นะครับ

กัปตันหมี
# Storytelling