EP139 จดหมายให้ออกจากงาน”จากใจถึงใจ”

https://www.podbean.com/media/share/pb-7pezh-e223c1

EP139 จดหมายให้ออกจากงาน”จากใจถึงใจ”
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 77 เรื่องที่ 77

การถูกให้ออกจากงาน
ย่อมเป็นสิ่งที่เสียใจและสร้างความผิดหวัง

จดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนจากผู้บริหาร
ของ Airbnb ที่เขียนถึงพนักงานของเขา สื่อสารจากความรู้สึกในใจ
ไปยังหัวใจของพนักงานทุกคน
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
ที่เราน่าจะเรียนรู้
มาฟังจากบทความวันนี้กันนะครับ

กัปตันหมี
# Storytelling