EP141 เรื่องที่ไม่ธรรมดากับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า”ลิฟท์”

https://www.podbean.com/media/share/pb-iyje9-e2633f

EP141 เรื่องที่ไม่ธรรมดากับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า”ลิฟท์”
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 79 เรื่องที่ 79

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
รวมทั้งความล้ำสมัยของสถาปัตยกรรม
ในทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะ
มนุษย์รู้จักสิ่งประดิษฐ์ที่เราเรียกว่าลิฟท์

เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ใช้การช่างสังเกตสร้างสิ่งประดิษฐ์
ที่สุดยอดนี้ขึ้นมาได้
มาฟังผมเล่าเรื่องราวนี้กันนะครับ

กัปตันหมี
# Storytelling