EP142 “เที่ยวบินที่ 93” ประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึก

https://www.podbean.com/media/share/pb-jj6fz-e2856d

EP142 “เที่ยวบินที่ 93” ประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึก
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 80 เรื่องที่ 80

เหตุการณ์ก่อวินาศกรรม 911
ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคน

ความสูญเสียในวันนั้น
จะมากเป็นเท่าทวีคูณ
ถ้าผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ 93
ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง
ที่วันนี้มันกลายเป็นประวัติศาสตร์
เรื่องราวให้เราพูดถึง

“เรื่องเล่าบนเที่ยวบิน 93”
มาฟังผมเล่าเรื่องนี้กันนะครับ

กัปตันหมี
# Storytelling