EP143 บัตร visa กับตำนานการสร้างแบรนด์

https://www.podbean.com/media/share/pb-mzbd6-e2a3d0

EP143 บัตร visa กับตำนานการสร้างแบรนด์
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 81 เรื่องที่ 81

“ชื่อนั้นสำคัญไฉน”
เรื่องราวการตลาดในการสร้างแบรนด์
จนกลายเป็นบัตรเครดิต
ที่ทั่วโลกนิยมใช้ “บัตร visa”

มาฟังเรื่องราวการสร้างแบรนด์
ที่ได้ข้อคิดนำไปใช้กับชีวิตของเราได้
มาฟังผมเล่าเรื่องในวันนี้นะครับ

กัปตันหมี
# Storytelling