EP144 “กฎ 5 วินาที”

https://www.podbean.com/media/share/pb-5zu3g-e2c339

EP144 “กฎ 5 วินาที”
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 82 เรื่องที่ 82

The 5 Second Rule
ช่วงเวลา 5 วินาที
ที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณ

มาฟังเรื่องราวข้อคิด
ที่นำไปใช้กับชีวิตของเราได้

มาฟังผมเล่าเรื่องในวันนี้นะครับ

กัปตันหมี
# Storytelling