EP160 เครื่องบินนามพระราชทาน ดารารัศมี

https://www.podbean.com/media/share/pb-bye46-e475a2

EP160 เครื่องบินนามพระราชทาน ดารารัศมี 

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 98 เรื่องที่ 98

 

ความพิเศษของเครื่องบินลำนี้

ไม่ได้อยู่เพียงนามอันไพเราะ

ที่เป็นนามพระราชทานเท่านั้น

 

เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินลำนี้

จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำ

ผ่านการเล่าเรื่อง

 

มาติดตามฟังเรื่องราววันนี้ด้วยกันครับ 

 

กัปตันหมี

http://www.captainmhee.com

# Storytelling