EP163 “JL123” อุบัติเหตุที่ทิ้งเรื่องราวไว้เบื้องหลัง

https://www.podbean.com/media/share/pb-9ihem-e6c6a1

EP163 “JL123” อุบัติเหตุที่ทิ้งเรื่องราวไว้เบื้องหลัง

เจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ 123

เกิดอุบัติเหตุขึ้นใน”วันนี้เมื่อ 35 ปีที่แล้ว”

เรื่องราวของความสูญเสียในวันนั้น

กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ มีเรื่องราวที่มากกว่าอุบัติเหตุครับ

ข้อคิดในการใช้ชีวิตกับจดหมายที่ถูกเขียนไว้ในช่วงเวลาสุดท้าย

ของชีวิตจากผู้โดยสาร
มาฟังผมเล่าเรื่องในวันนี้กันนะครับ
 
กัปตันหมี