EP165 น้ำมันหมดกลางอากาศ เพราะหลอดไฟที่ขาดเพียงดวงเดียว

https://www.podbean.com/media/share/pb-5a24h-e838bf

EP165 น้ำมันหมดกลางอากาศ

เพราะหลอดไฟที่ขาดเพียงดวงเดียว

เรื่องราวของอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง

ไม่น่าเชื่อว่าน้ำมันจะหมดกลางอากาศ

 

ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นจุดเริ่มต้น

ของการปฏิวัติรูปแบบการบิน

สร้างความปลอดภัยในการบิน

อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

 

ทุกวันนี้ร่องรอยของอุบัติเหตุครั้งนั้น

ได้สร้างประโยชน์มากมายให้เกิดขึ้น

 

มาฟังเรื่องราวของอุบัติเหตุครั้งนั้น 

กับเรื่องเล่าในวันนี้นะครับ

 

กัปตันหมี

http://www.captainmhee.com

# Storytelling