EP166 Smiling Mission ภารกิจครั้งใหม่

https://www.podbean.com/media/share/pb-3f3j5-ec3b34

ภารกิจครั้งใหม่ที่ผมตั้งใจจะทำทุกวัน

ภารกิจที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่น 

อยากชวนทุกท่านมาฟังและร่วมทำภารกิจนี้ด้วยกัน 

 

มาเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันดีๆ 

กับเรื่องราววันนี้ 

ของกัปตันหมีมีเรื่องมาเล่าครับ

 

กัปตันหมี

http://www.captainmhee.com

# Storytelling