เข้าใจชีวิต กับชีวิตที่”ปกติสุข”

https://www.podbean.com/media/share/pb-99zz6-10cdc15

เข้าใจชีวิต กับชีวิตที่”ปกติสุข”

ความปกติที่เคยถูกมองข้าม

กลับมาทบทวนแล้วมองไปอนาคตด้วยกันครับ

กัปตันหมี