Fanpage คนเก่งกับเรื่องราวของ Blue Jacket

Fanpage คนเก่งกับเรื่องราวของ Blue Jacket

อีกหนึ่ง แฟนเพจ
ที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อากาศยานดีมาก

น้องธันจาก TAI ขอบคุณนะครับที่ช่วยแชร์ความรู้ในเพจเสมอมา และขอบคุณที่มาทักทายกัน

PilotUniform

1
ที่เห็นผมใส่เรียกว่า Blue Jacket หรือ Blue Navy ครับ
ประวัติเริ่มจากสายการบิน Pan Am ในปี 1930 ช่วงนั้นเครื่องบินที่ใช้ส่งผู้โดยสารเป็นเครื่องบินที่ลงจอดในน้ำได้ที่เรียกว่า Clippers สายการบินในขณะนั้นจึงได้นำเอาเครื่องแบบของกัปตันเดินเรือมาให้นักบินใส่เพื่อดูหรูหราสง่างาม

2
Blue jacket จึงกลายเป็นเครื่องแบบของนักบินที่ใช้ในหลายสายการบินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยขีดที่แขนเรียกว่า Stripes ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับแถบบนบ่า

2 ขีด System operator (ปัจจุบัน System operator ตำแหน่งนี้เหลือน้อยแล้ว) 2 ขีดครึ่งคือ Flight engineer

3 ขีดนักบินผู้ช่วย บางสายการบินจะมี 2 ขีดครึ่งสำหรับนักบินผู้ช่วย, 3 ขีดคือนักบินผู้ช่วยอาวุโส(senior copilot)

4 ขีด คือกัปตันหรือ Pilot in command นักบินผู้ควบคุมดูแลอากาศยานครับ ส่วน Blue jacket เราจะใส่ในช่วงฤดูหนาวและพิธีการสำคัญ

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

เวลาปฏิบัติการบินในห้องนักบิน
เราจะถอดแจ็คเก็ตออกนะครับ 😉

กัปตันหมี