จากแนวคิดกังหันลมสู่อุปกรณ์สุดล้ำที่ทำให้เครื่องบินปลอดภัยขึ้น

จากแนวคิดกังหันลมสู่อุปกรณ์สุดล้ำที่ทำให้เครื่องบินปลอดภัยขึ้น

1
ตัวกำเนิดไฟฟ้าคิดแบบพื้นฐานหลักการทำงานง่ายๆ ต้องมีแรงมาปั่นแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมาได้จากหลายแหล่งพลังงาน เช่น น้ำมัน,ถ่านหิน,ใช้แรงน้ำหรือแรงลม

2
สำหรับเครื่องบินลมที่ทำให้เกิดการหมุนของเครื่องยนต์จะถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าบนเครื่องบินจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่า Generator ซึ่งอยู่ในเครื่องยนต์

3
ถ้าเครื่องยนต์ดับก็จะมีผลกับการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ยังมีอีกเครื่องยนต์หนึ่งที่ทำหน้าที่ได้ทดแทน โอกาสที่เครื่องยนต์จะดับทั้งสองเกิดขึ้นได้น้อยมากๆ แต่ในการออกแบบเครื่องบินก็ไม่เคยมองข้าม นั่นคือถ้าเครื่องยนต์ดับ 2 เครื่อง
แหล่งกำเนิดไฟจะมาจากที่ไหน? นอกจากแบตเตอรี่

แรงบันดาลใจจากกังหันลมจึงถูกนำมาใช้และติดตั้งบนเครื่องบิน อุปกรณ์ที่เรียกว่า RAT หรือ Ram Air Turbine จึงถูกติดตั้ง(ส่วนมากจะเป็นด้านล่าง)ที่ลำตัวเครื่องบิน แรงลมที่ผ่านกังหันหรือใบพัดเล็กๆจะสร้างให้เกิดกระแสไฟฟ้าให้ระบบที่สำคัญ ที่พอจะทำให้เครื่องบินบินต่อไปได้กรณีฉุกเฉิน รวมทั้งสิ่งที่มหัศจรรย์คือมันยังสร้างแรงดันในระบบไฮดรอลิคเพื่อให้นักบินยังสามารถควบคุมเครื่องบินต่อได้

อุปกรณ์กังหันลมเล็กๆที่อยู่ด้านใต้ลำตัวจะถูกปล่อยลงจาก ปุ่มควบคุมในห้องนักบิน เมื่อมันถูกปล่อยออกมาแล้วมันจะเก็บไม่ได้ ก็จะหมุนติ้วๆแบบนั้นจนกว่าเครื่องบินจะลงจอดและให้ช่างทำการเก็บครับ

RAT ถูกติดตั้งในเครื่องบินหลายแบบรวมถึง AIRBUS และ BOEING ครับ

กัปตันหมี

FlyingTips เครื่องยนต์ดับ 2 ข้าง เครื่องบินที่มีเพียง 2 เครื่องยนต์บินต่อได้หรือ??..ยังบินต่อได้ครับโดยการใช้การร่อน คือเปลี่ยนความเร็วในการร่อนให้เกิดเป็นแรงยก

Cr : Photo from Aviation Stack Exchange