สนามบินที่อยู่บนเขาสูงกับผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการบิน

สนามบินที่อยู่บนเขาสูง
กับผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการบิน

อุ่นเครื่องเป็นน้ำจิ้มกันก่อนครับก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องสนามบินตรีภูวัน facebook live คืนนี้

1
สนามบินที่ตั้งอยู่บนเขาสูงหรือสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆ จะทำให้ Air Density ที่สนามบินลดลงกว่าระดับน้ำทะเล

2
การลดลงของความหนาแน่นอากาศมีผลกระทบต่อการบินโดยตรง คือมันจะส่งผลหลักๆ 2 ประการคือประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จะลดลงและแรงยกที่ปีกก็จะลดลง

3
อธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ครับ เริ่มจากแรงยกที่ลดลง..อากาศที่บางจะมีแรงกระทำที่ผิวปีกเครื่องบินลดลง เมื่อแรงกระทำที่ปีกลดแรงยกที่ปีกก็จะลดลงตาม สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ต้องการอากาศที่จะมาผสมกับน้ำมันในการจุดระเบิดเพื่อสร้างเป็นแรงขับเมื่ออากาศเบาบางอากาศที่จะผสมกับน้ำมันลดลง การจุดระเบิดก็จะสร้างแรงขับก็ลดลง เมื่อกำลังขับของเครื่องยนต์ลดลงเครื่องบินจะวิ่งขึ้นได้ก็ต้องการความเร็ว นั่นหมายถึงต้องการรันเวย์ที่ยาวขึ้น แรงยกที่ปีกลดลง อัตราการไต่เครื่องบินก็จะลดลงต้องคำนวณให้ดีครับว่าพ้นอุปสรรคที่เป็นภูเขาหรือสิ่งกีดขวางหรือไม่

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

สนามบินตรีภูวันมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,338 เมตร หรือ 4,390 ฟุต นี่เองจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สนามบินแห่งนี้มีความท้าทายครับ.. แต่แอบกระซิบครับว่าสนามบินที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่าตรีภูวันและท้าทายกว่า อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับในเนปาลนี่เอง เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืนนี้ครับ

เจอกันนะครับ #FacebookLive 20:45 วันนี้

กัปตันหมี