ข่าวอากาศที่ปรากฏในภาพมีความหมายอย่างไรนะ?

ข่าวอากาศที่ปรากฏในภาพมีความหมายอย่างไรนะ?

LFPG 170030Z 02003KT 9999 FEW039 18/15 Q1024 NOSIG

1
ข่าวอากาศเป็นสิ่งสำคัญครับในการบินเราต้องแปลความหมายมันให้ได้ ลองมาดูความหมายของข่าวอากาศที่ผมยกตัวอย่างมาด้านบน ว่านักบินก็ตีความหมายมันอย่างไร

2
LFPG – คือ ICAO code ของสนามบิน Charles de Gaulle ที่ปารีสฝรั่งเศส

17 – คือ วันที่
0030Z – คือเวลาในรูปแบบมาตรฐานสากล Zulu/UTC

020– คือทิศทางลม (ลมพัดมาจาก 020 degrees)
03KT – ความเร็วลมในหน่วยของ knots;

9999 – ทัศนวิสัยการมองเห็น 10 km หรือมากกว่า

FEW- 1/8 ถึง 2/8 สัดส่วนเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้า
039 – ความสูงของฐานเมฆ (3900 ft)

18/15 – อุณหภูมิ/ dew point หน่วยเป็นองศาเซลเซียส
Q1024 – ความกดอากาศในหน่วย hPa

NOSIG – ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (no significant change is expected)

3
ข่าวอากาศของสนามบินจะถูกส่งมาในรูปแบบเหมือนที่ผมยกตัวอย่างอาจจะมาในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์มาในกระดาษ ค่าต่างๆเหล่านี้เราต้องอ่านและเข้าใจตีความได้ครับ เพราะนี่คือเรื่องของความปลอดภัยในการบิน

กัปตันหมี