อีกหนึ่งห้องทำงานของผมFlight Simulator

อีกหนึ่งห้องทำงานของผม
Flight Simulator

1
วันนี้มาแนะนำให้รู้จัก Simulator หรือเครื่องฝึกบินจำลอง อีก 1 ห้องทำงานของผมนอกจากเครื่องบินจริงโบอิ้ง 777

2
สายการบินใช้เครื่องฝึกบินจำลองหรือ flight simulator เพื่อทำการฝึกนักบินให้เตรียมพร้อมไปบินกับเครื่องบินจริง
ใช้ในฝึกนักบินใหม่ ฝึกนักบินที่มีการเปลี่ยนแบบเครื่องบิน ฝึกนักบินตามวงรอบการตรวจสอบประจำปี
และใช้ฝึกนักบินในกรณีพิเศษอื่นๆ

3
เครื่องฝึกบินจำลองมีตั้งแต่ระดับ A ถึงระดับ D ครับ
ระดับ D คือระดับที่มีความเหมือนจริงสูงสุดและสามารถฝึกนักบินจนสามารถออกใบอนุญาตการบินบางลักษณะได้
(คือได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบินของแต่ละประเทศว่ามีความเหมือนจริงสามารถที่จะให้ใบอนุญาตได้)
เครื่องฝึกบินจำลองที่ผมนั่งทำงานควบคุมอยู่
ของการบินไทยคือ level D ครับ

level D สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ 6 แกน
มีมุมมองของภาพเสมือนจริงในมุมกว้าง ทำให้นักบินได้มองเห็นมุมมองที่กว้างกว่า level C มีระบบไฟที่หลากหลายและระบบสนับสนุนรวมทั้งความเหมือนจริงในระดับใกล้เคียงเครื่องบินจริงมาก

ทุกครั้งที่ไปสอนนักเรียนผมก็ได้ความรู้ไปด้วยครับและ
เมื่อถึงเวลาต้องตรวจสอบผมก็จะกลายเป็นนักเรียนให้ครูท่านอื่นตรวจสอบเช่นกัน

Flight simulator คืออุปกรณ์การฝึกที่สำคัญทำให้พวกเรานักบินมีความมั่นใจ สามารถที่จะพาท่านผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

นี่คือห้องเรียนของพวกเรา

กัปตันหมี