เครื่องบินบินแซงกันได้หรือไม่?

เครื่องบินบินแซงกันได้หรือไม่?

1
เครื่องบินที่บินไปในทิศทางเดียวกัน
ถ้าบินที่ระดับความสูงเดียวกัน จะต้องมีระยะห่าง
ที่ถูกกำหนดในน่านฟ้าของแต่ละประเทศ เช่น 20 nm
หรือ 40 nm เป็นต้น เครื่องบินทั้ง 2 ลำจะต้องรักษาระยะห่างนี้อย่างเคร่งครัด เครื่องบินลำหลังจะบินแซงลำหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินไม่ได้
และปกติเราก็จะไม่ทำกัน

2
การแซงกันของเครื่องบิน 2 ลำเกิดขึ้นได้ในกรณีที่
เครื่องบินบินไปในทิศทางเดียวกัน ความสูงต่างกันอย่างน้อย 2,000 ฟุต เครื่องบินปกติจะบินที่ความเร็วไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ ขึ้นอยู่กับกำลังเครื่องยนต์,น้ำหนักของเครื่องบินขณะนั้นหรือแม้กระทั่งลมส่งหรือลมต้านที่ความสูงที่เครื่องบินอยู่

เครื่องบินที่มีความเร็วมากกว่า ก็มีโอกาสที่จะบินแซงเครื่องบินที่มีความเร็วน้อยกว่าที่อยู่ด้านหน้าได้

3
การแซงกันในลักษณะข้อ 2 อาจถูกห้ามหรือจำกัด
ขณะลงจอดหรือทำการ Approach ที่สนามบินเดียวกัน เพราะอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่สนามบินแห่งนั้นจะจัดลำดับการลงจอดตามความเหมาะสม แม้เครื่องบินที่มีความเร็วกว่าพร้อมจะแซงเครื่องบินลำหน้า
ก็อาจจะถูกจำกัด ให้ลดความเร็ว ไม่อนุญาตให้แซงเพื่อเป็นการจัดลำดับการลงจอดให้ปลอดภัยนั่นเอง

สรุป
-ถ้าอยู่ในเส้นทางการบินทั่วไปและอยู่คนละระดับความสูงแบบนี้แซงได้เลยครับถ้าไม่ติดข้อห้ามของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งปกติก็จะบินแซงกันได้ครับ

ถ้าอยู่ในช่วงการลดระดับเพื่อลงจอดแบบนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่จะให้เครื่องบินลำไหนลงก่อน ส่วนใหญ่เครื่องบินลำหน้าที่ความสูงต่ำกว่าจะได้ลำดับในการลงจอดก่อน
แบบนี้การบินแซงอาจทำไม่ได้ครับ นอกจากบินแซงไม่ได้อาจจะต้องลดความเร็วเพื่อเพิ่มระยะห่างอีกต่างหาก

นักบินเราไม่ได้บินแซงกันเพื่อความสะใจหรือจะตัดหน้าใคร
เราบินแซงเพราะสถานการณ์มันกำหนดให้เป็นเช่นนั้นซึ่งต้องเป็นการบินที่เหมาะสมและประหยัดน้ำมันด้วยครับ

กัปตันหมี

: ภาพที่เห็นคือเครื่องบินของผมกำลังจะบินแซงเครื่องบินลำหนึ่งที่อยู่ต่ำกว่าเหนือน่านฟ้าประเทศฮังการีครับ
จะเห็นระยะห่างทางด้านความสูงที่ 4,000 ฟุต