วันนี้มาเป็นเด็กปั๊มครับหน้าต้องเข้มหน่อย 😁

วันนี้มาเป็นเด็กปั๊มครับ
หน้าต้องเข้มหน่อย 😁

เล่าเรื่องการเติมน้ำมันเครื่องบินให้ฟังแบบสนุกๆกันครับ

1
เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่จะใช้วิธีการเติมน้ำมันใต้ปีกแบบมีแรงดันหรือที่เรียกว่า underwing fueling ส่วนน้ำมันที่เติมส่วนใหญ่คือน้ำมันประเภท Jet A-1 หรือ Jet A สำหรับเครื่องบินเจ็ทแต่ถ้าเป็นเครื่องบินใบพัดก็จะใช้น้ำมันที่เรียกว่า Avgas การเติมน้ำมันใต้ปีกเป็นผลดีในเรื่องความปลอดภัยและป้องกันน้ำมันกระฉอกน้ำมันหกหรือล้น

2
องค์ประกอบที่น่าสนใจในการเติมน้ำมันก็มี Fueling ports
หรือจุดเติมน้ำมันเข้าสู่ถังน้ำมันในปีกหรือลำตัวเครื่องบิน

ส่วนสำคัญต่อมาคือ fuel truck หรือรถน้ำมันครับ
ที่ส่งน้ำมันที่มีแรงดันเข้าสู่ Fueling ports โดยน้ำมันอาจจะมาจากถังน้ำมันในรถเองหรือมาจากใต้ดินก็ได้ โดย
รถน้ำมันจะมีเจ้าอุปกรณ์ตัวนึงครับเรียกว่า retractable hose เป็นสายส่งน้ำมันแบบยืด,เก็บได้

3
ในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องมาครับ อุปกรณ์เรียกว่า
Grounding ป้องกันการ sparks จากไฟฟ้าสถิตในบริเวณนั้นทำหน้าที่คล้ายสายกราวด์ของระบบไฟฟ้าครับ โดยจะมีสายเชื่อมระหว่างรถเติมน้ำมันกับเครื่องบิน

ปริมาณน้ำมันที่จะเติมก็ขึ้นอยู่กับกัปตันในเที่ยวบินจะเป็นคนสั่งครับ เมื่อทราบปริมาณน้ำมันช่างที่เติมน้ำมันก็จะทำการกำหนดปริมาณน้ำมันโดยใช้วิธี pre-set fuel quantity ที่ระบบจะตัดน้ำมันทันทีเมื่อถึงปริมาณที่ต้องการ

อารมณ์คล้ายๆตู้เติมน้ำมันในปั๊มเเหละครับที่เด็กปั๊มกำหนดตัวเลขและหัวจ่ายน้ำมันก็จะตัดเมื่อถึงปริมาณน้ำมันนั้น

กัปตันหมี