ยังคงมีผู้โดยสาร 15,000 คนต่อวันที่บินเข้าอังกฤษ โดยไม่มีการคัดกรองใดๆ

ยังคงมีผู้โดยสาร 15,000 คนต่อวันที่บินเข้าอังกฤษ

โดยไม่มีการคัดกรองใดๆ

Photo PA

Matt Hancock เจ้าหน้าที่เลขานุการด้านสุขภาพของอังกฤษกล่าวว่ายังคงมีผู้โดยสารจำนวน 100,000 กว่าคนต่อสัปดาห์ที่ยังคงเดินทางจากเมืองต่างๆทั่วโลก ซึ่งหมายรวมถึงจีน,อิตาลีและอเมริกา เมืองที่มีอัตราการติดเชื้อสูงแต่พวกเขาเหล่านั้นเดินทางมายังสนามบินโดยไม่มีการคัดกรองใดๆ

 

Continue reading “ยังคงมีผู้โดยสาร 15,000 คนต่อวันที่บินเข้าอังกฤษ โดยไม่มีการคัดกรองใดๆ”