About Me

กัปตันหมี สวัสดีครับ

นักบิน วิทยากร  นักเขียน นักเล่าเรื่องล้วนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้ผมมีความสุข


ถ้ามีประโยคเดียวที่ผมจะมอบให้กับท่านได้
ผมอยากจะบอกว่า
“ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิตแค่คุณเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนครับ”

A4 CV กัปตันจีรพัฒน์ vv

 

CLIENTs REFERENCES 0620

ติดต่องานเขียน งานอบรม
บริษัท TFT Master จำกัด
094-4656505