My Course

Course Outline : Inspirational Leader

Course Outline : 3 Core Competency for Leader

Course Outline : ทักษะการเล่าเรื่อง The Storyteller’s Secret

Course Outline : Train the Trainer 

ท่านสามารถส่งความต้องการหัวข้อและรูปแบบการจัดฝึกอบรมที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

แล้วทางเราจะจัดทำ Course Outline ที่ทำเพื่อท่านโดยเฉพาะส่งไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด

ติดต่อเกี่ยวกับ Course Outline ได้ที่ 0946514146