About


 

 

“ผมเชื่อว่าชีวิตคือการเชื่อมโยงของเรื่องราว”

 

กัปตันหมี ชื่อที่มีเพียงคนสนิทหรือคนในครอบครัวเท่านั้นที่เรียกผมเช่นนี้

ผมจึงตั้งใจที่จะใช้ชื่อนี้เพื่อสื่อสารกับทุกท่าน อยากให้เราเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว

เมื่อใครว่างเว้นจากภารกิจ เราก็มานั่งล้อมวงที่โต๊ะหินตัวเดิมที่หน้าบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวกัน

เรื่องราวเรื่องเล่าที่เคยเปลี่ยนชีวิตผม และผมหวังว่าจะเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคน

 

 

 

ไดอารี่เล่มเล็กๆของผม

 

เกิดที่จังหวัดลพบุรีในสังคมข้าราชการทหาร พ่อคือเรื่องราวเรื่องแรกที่ผมรู้จัก

เรื่องราวที่พาผมมาสู่เส้นทางฝันของการเป็นนักบิน อาชีพที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าเป็นงาน

ปัจจุบันมีความสุขกับการตื่นเช้ามาทำในสิ่งที่รัก

เขียนบทความดีๆ

มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในฐานะวิทยากร

ได้สอนในบทบาทครูการบิน

ขอบคุณที่มีวันนี้…..

ผมกัปตันหมียินดีที่ได้รู้จักครับ