EP101 Feedback คือของขวัญ

https://www.podbean.com/media/share/pb-bta6w-ddfee6

EP101 Feedback คือของขวัญ
100 วัน 100 เรื่องราว
วันที่ 39 เรื่องที่ 39
 
เราต่างรู้ว่าการให้ Feedback 
หรือข้อมูลอีกด้านจากมุมมองคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี
แต่มันเหมือนประตูที่ไม่มีใครกล้าเปิด
จึงทำการให้การให้และรับ Feedback 
ในหลายๆที่พบกับปัญหา
 
วันนี้มาเรียนรู้วิธีการให้และรับ Feedback 
ในวิธีที่อาจจะทำให้มุมมองการให้และรับ Feedback ของท่านเปลี่ยนไป
 
กัปตันหมี