เหลือเชื่อฮิตเลอร์เคยถูกเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในขณะที่คานธีไม่เคยได้รับรางวัลนี้เลย

 

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนปี 1895 อัลเฟรด โนเบลได้เขียนพินัยกรรมของเขาเพื่ออุทิศทรัพย์สินที่เขาได้สะสมมาในขณะมีชีวิตอยู่ มอบเป็นรางวัลให้กับคนหรือกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อลดความขัดแย้งการเป็นศัตรู รวมทั้งสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

หลังจากนั้นในปี 1901 โลกก็รู้จักกับหนึ่งในรางวัลที่ทรงเกียรติยศสูงสุดนั่นคือ Nobel prize

เราได้รู้จักรางวัลโนเบลในหลากหลายสาขาแต่ในสาขาที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกก็คือ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

นอกจากรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงจากคนทั่วโลกแล้ว ในบางปีหน้าประวัติศาสตร์ที่บันทึกชื่อผู้ถูกเสนอให้เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็สร้างความน่าสนใจและประหลาดใจเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อของผู้ชายคนนึงที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1939

เขาคนนั้นคือ “อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” เผด็จการนาซีเยอรมัน ที่ดูยังไงๆก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเขาควรจะได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนี้

แต่ชื่อเขาก็ได้เคยถูกเสนอชื่อ และเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ครับ
ที่มาที่ไปสามารถอธิบายได้ดังนี้

เริ่มตั้งแต่ผู้ที่เสนอชื่ออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1939
คือหนึ่งในสมาชิกสภาของสวีเดน Erik Gottfrid Christian Brandt สาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังของการเสนอชื่ออดอล์ฟ ฮิตเลอร์จนกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในประวัติศาสตร์ สืบเนื่องมาจากจุดประสงค์ของการเสนอชื่อที่ดูจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังครับ

ในช่วงเวลานั้นบรรยากาศการเมืองในสวีเดนมีแนวความคิดฟานซิสต์เกิดขึ้น และ Brandt เองก็เป็นคน
หนึ่งที่มีแนวความคิดต่อต้านระบบฟานซิสต์
การเสนอชื่อบุคคลที่มีแนวความคิดฟานซิสต์สุดโต่งอย่างอดอล์ฟ ฮิตเลอร์จึงเป็นเหมือนการเสียดสี ยั่วยุ มากกว่าจะเป็นความตั้งใจเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลจริงๆ

เรื่องราวนี้รับรู้ถึงคณะกรรมการพิจารณารางวัล Nobel ซึ่งไม่นานพวกเขาก็ได้ยกเลิกคำร้องเสนอชื่อนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน

ทิ้งไว้เป็นร่องรอยเล็กๆในประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่ง บุคคลที่ถือว่าเป็นเผด็จการและมีแนวความคิดฟาสซิสต์อย่างฮิตเลอร์เคยถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วย!

ประเด็นความสงสัยเรื่องที่สองก็คือ บุคคลที่ทั่วโลกยกย่องคือการต่อสู้แบบอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงอย่างมหาตมะคานธี ทำไมชื่อของเขาจึงไม่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะของบุคคลที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลย

ต้องเล่าแบบนี้ครับ คานธีไม่ใช่ว่าจะไม่เคยถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ชื่อของเขาเคยถูกเสนอชื่อถึง 5 ปี
คือในปี 1937, 1938, 1939, 1947 และปี 1948

คำถามตอบมาคือ เมื่อเขาถูกเสนอชื่อหลายครั้งหลายคราทำไมชื่อของเขาจึงไม่ถูกพิจารณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดจากคณะกรรมการพิจารณารางวัล Nobel ถึงกรณีของคานธี แต่มีผู้วิเคราะห์ถึงสาเหตุความเป็นไปได้ว่า

ในช่วงเวลานั้นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะรับรางวัลส่วนใหญ่จะมุ่งความสนใจไปยังคนที่อยู่ในดินแดนอเมริกาและยุโรป

คนเหล่านั้นมักจะเป็นผู้นำองค์กรกลุ่มคนหรือเป็นผู้นำระดับการเมือง,ผู้นำประเทศ ฐานะของคานธีในเวลานั้นไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้น

เขาเป็นเพียงคนๆหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดๆอยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อน

สาเหตุอีกประการคืออินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ การต่อต้านเพื่อเรียกร้องเสรีภาพของคานธี ย่อมสร้างผลกระทบมาถึงอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นไปได้ว่าหากมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับคานธีในช่วงเวลานั้นอาจจะสร้างความไม่พอใจ และส่งสัญญาณที่ไม่ดีไปยังอังกฤษก็เป็นได้

คานธีเข้าใกล้โอกาสได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมากที่สุดในชีวิตเขาก็ในปี 1948 ซึ่งเป็นปีที่เขาถูกลอบสังหารและจบชีวิตลง

ในปีนั้นเป็นปีที่คานธีมีโอกาสได้รับรางวัลสูงมาก
มีการกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณารางวัล Nobel ตั้งใจจะมอบรางวัลนี้ให้กับคานธี
แต่เขาเสียชีวิตเสียก่อน..

ถึงขนาดที่ว่าเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วยังมีการพิจารณาและประชุมจะมอบรางวัลให้กับคานธีในวันที่เขาสิ้นลมหายใจไปแล้ว แต่คณะกรรมการก็มีมติว่ารางวัลนี้จะมอบให้เฉพาะคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น

จึงเป็นที่มาว่าในปี 1948 ไม่มีใครได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลย โดยให้เหตุผลว่าไม่มีใครที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัล

มันเหมือนเป็นการบอกและส่งสัญญาณว่ารางวัลนี้ถูกเก็บรักษาไว้ให้กับคานธี..ผู้ล่วงลับ

แต่คำถามและความรู้สึกยังติดค้างในใจ
สำหรับรางวัลที่ไม่ได้มอบให้กับคานธีเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ มันยังคงอยู่ในจิตใจของใครหลายๆคนอย่างต่อเนื่อง จนในปี 1989 เมื่อรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพตกเป็นขององค์ดาไลลามะ

ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในวันนั้นถึงกับได้ออกมากล่าวว่ารางวัลนี้ขอมอบและอุทิศให้กับคานธีเช่นกัน

คำพูดนี้คือการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคานธี
ควรจะได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 1948 แล้ว

เขาคือบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แต่เขาคือคนที่สร้างสันติภาพ
ในรูปแบบการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง
ที่อยู่ในหัวใจของคนทุกคนอย่างแท้จริง

กัปตันหมี

—–

https://www.nobelprize.org/prizes/facts/facts-on-the-nobel-peace-prize/

http://www.scrolldroll.com/adolf-hitler-interesting-facts/

https://www.nobelprize.org/prizes/themes/mahatma-gandhi-the-missing-laureate