เมื่อถึงหน้าหนาวก็ถึงคราวต้อง De-icing , Anti-icing

เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับ
ลมหนาวจะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้ 😅 แต่ที่รู้แน่ๆคือพวกเรานักบินต้องเตรียมตัวรับกับสภาพอากาศเลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบยุโรป ที่ช่วงนี้จะเริ่มมีทั้งพายุหิมะ,หมอก,ทัศนวิสัยการมองเห็นที่ต่ำลงหรือแทบจะเป็นศูนย์ ให้เราต้องเผชิญและเตรียมพร้อมก่อนที่เครื่องบินจะทำการวิ่งขึ้นหรือ take off นักบินจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการกำจัดน้ำแข็งและป้องกันน้ำแข็งเกาะที่เครื่องบิน (De-icing , Anti-icing)

1.ทำไมต้อง De-icing และ Anti-icing
ในสภาวะอากาศเยือกแข็ง (freezing conditions) ซึ่งอาจเกิดจากน้ำแข็งและหิมะ การมีน้ำแข็งเกล็ดหิมะเกาะที่ลำตัวเครื่องบินโดยเฉพาะผิวปีกจะเป็นอันตรายกับเครื่องบินอย่างมากครับ น้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่อันตรายและรุนแรงเท่าการสูญเสียหลักของอากาศพลศาสตร์ น้ำแข็งที่ที่เกาะติดอยู่บนผิวปีกทั้งด้านบนและด้านล่างจะทำลายแรงยกของเครื่องบิน นอกจากนั้นอาจจะไปปิดขวางและทำให้ท่อทางต่างๆที่เป็นอุปกรณ์เครื่องวัดของการบินเกิดการอุดตัน แล้วถ้ามีน้ำแข็งบางส่วนที่อยู่บนผิวของเครื่องบินหลุดเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็หายนะอาจเกิดขึ้นเลยนะครับ

2.ทำที่ไหนและอย่างไร?
สนามบินแต่ละแห่งจะมีตำแหน่งและสถานที่สำหรับการทำ De-icing , Anti-icing เฉพาะครับ บางสนามบินทำที่ตำแหน่งจอดที่อาคารผู้โดยสาร บางสนามบินไปทำที่ลานจอดเฉพาะที่ใกล้กับรันเวย์หรือทางวิ่งขึ้น

De-icing
ขั้นตอนเจ้าหน้าที่จะเริ่มต้นที่ขั้นตอน De-icing คือกำจัดน้ำแข็ง ใช้ของเหลวร้อนที่มีส่วนผสมของน้ำและสารเคมี (heated glycol-water) ใช้แรงดันสูงฉีดไปที่ส่วนต่างๆของเครื่องบินเพื่อนำน้ำแข็งที่เกาะอยู่บนเครื่องบินแต่เดิมออกให้หมดก่อน

Anti-icing
ขั้นตอนต่อไปจะใช้ของเหลวที่มีความหนืดมากกว่าอาจจะเป็นลักษณะเจลมีสีหรือไม่มีสีพวก propylene glycol มาเคลือบผิวของเครื่องบินเพื่อเป็นการ”ป้องกัน”ไม่ให้น้ำแข็งมาเกาะระหว่างที่เครื่องบินอยู่บนพื้นและขณะทำการวิ่งขึ้นเป็นเหมือนเจลมาเคลือบไว้ประมาณนั้น
แต่ของเหลวจะมีระยะเวลาการยึดติดผิวของเครื่องบินจำกัดรวมทั้งข้อจำกัดเรื่องอุณหภูมิ ตรงนี้นักบินจะต้องคำนวณให้ดีว่าสภาพอากาศ-อุณหภูมิและระยะเวลาการป้องกันการเกาะติดของน้ำแข็งนั้นเพียงพอหรือไม่

3.เครื่องบินมีระบบป้องกันน้ำแข็งหรือไม่?
เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดจะมีระบบ Anti-icing ทั้งส่วนของเครื่องยนต์และปีกของเครื่องบิน
บนฟ้าและบนพื้น โดยมีสวิตซ์เปิดปิดอยู่ที่แผงควบคุมเหนือศีรษะในห้องนักบิน (บนฟ้าอุณหภูมิส่วนใหญ่จะต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง) เพราะสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นในการป้องกันการเกาะของน้ำแข็งจะมีประสิทธิภาพในขณะที่เครื่องบินอยู่บนพื้นหรือขณะทำการวิ่งขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อเครื่องบินขึ้นไปอยู่ในอากาศแล้วระบบ Anti-icing จะรับหน้าที่ต่อ

เมื่อถึงเวลาที่ท่านเดินจากยังสนามบินที่มีสภาพอากาศเลวร้ายหิมะตก อาจพบว่าการเดินทางต้องล่าช้าไปอาจเป็นไปได้ว่าเครื่องบินจำเป็นจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการทำ De-icing , Anti-icing เพื่อความปลอดภัยซึ่งบางครั้งอาจจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยทีเดียว

แต่นั่นก็คุ้มค่ากับความปลอดภัยที่ได้มา
เพียงเท่านี้เจ้าหิมะขาวปุยที่เราเห็นสวยงามรอบตัว
มันก็จะไม่ใช่ตัวร้ายที่เป็นอันตรายกับการเดินทางของเราอีกต่อไป

ขอทุกท่านมีความสุขกับหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับ

กัปตันหมี