Crab Landing

Crab Landing
การลงจอด..เกี่ยวอะไรกับปู?? 🦀🦀

1
การลงจอดในขณะที่มีลมขวางสนาม นักบินต้องพยายามบังคับเครื่องสู้กับลม ให้เครื่องบินอยู่กึ่งกลางของ Runway

2
เมื่อลมพัดเครื่องบินออก นักบินต้องหันหัวเครื่องบินสู้ลม โดยที่ปีกเป็นแนวระนาบ (ไม่เอียง) การสู้กับทิศทางลมในแนวระนาบลักษณะ คล้ายกับการเคลื่อนที่ของปูในแนวระนาบด้านขวาง (มุมหัวเครื่องบินที่สู้ลมเมื่อสมดุลกับแรงลม เครื่องบินจะไม่เคลื่อนที่ออกแต่จะอยู่กึ่งกลาง Runway)

3
การหันหัวเครื่องบินสู้กับลมขวางเรียกว่า Crab landing ถ้าผิวรันเวย์แห้ง นักบินจะใช้เทคนิค De-Crab คือบังคับให้หัวเครื่องบินคืนตรงกับแนวกึ่งกลางรันเวย์ก่อนที่ล้อจะสัมผัส runway แต่ถ้าพื้นผิวของทางวิ่งหรือรันเวยลื่น นักบินอาจจะลงจอดในลักษณะ Crab โดยหัวเครื่องบินจะอยู่ในลักษณะหันเข้าหาลมในขณะที่ล้อเครื่องบินสัมผัสพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลมพัดเครื่องบินออกจากกึ่งกลางรันเวย์ หลังจากนั้นจึงบังคับหัวเครื่องบินให้ตรงกับแนวกึ่งกลางรันเวย์

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ลองดูภาพประกอบทั้งสองภาพจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ

** Boeing ไม่แนะนำให้ลงจอดแบบCrab Only หรือไม่ De-Crab ขณะลงจอดบนพื้นทางวิ่งที่แห้ง

ยังมีเทคนิคการลงจอดขณะลงขวางสนามอีกหลายวิธีที่นักบินต้องฝึกเช่น Sideslip ไม่ว่าวิธีไหนจุดประสงค์เดียวกันคือให้เครื่องบินลงจอดกึ่งกลางรันเวย์ให้มากที่สุด

กัปตันหมี

Cr https://commons.m.wikimedia.org/wiki/
File:Crosswind_landing_de-crab-notext.svg#mw-jump-to-license