นักบิน 2 คนนั้นสำคัญไฉน

นักบิน 2 คนนั้นสำคัญไฉน

1
มีแนวคิดของบางสายการบินในต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเหลือนักบินเพียง 1 คน วันนี้เลยอยากชวนคุยถึงเรื่องการมี”นักบินสองคน” ใน cockpit มันมีความสำคัญอย่างไรและเขาทั้งสองมีหน้าที่อะไรกันบ้าง?

2
ในอดีตก่อนที่เทคโนโลยีการบินจะก้าวหน้าเหมือนวันนี้ต้องมีคนที่ 3 และคนที่ 4 ช่วยตรวจสอบระบบเครื่องวัดและนำทางเครื่องบิน ตำแหน่งที่เคยมีดังเช่น System Operator, Flight Engineer, Navigator ก็สูญหายไปตามกาลเวลาเมื่อทุกอย่างก้าวล้ำ เทคโนโลยีจึงมาแทนคน แต่มันจะทดแทนได้ถึงขนาดไม่ต้องมีนักบินเลยหรือ??
มีนักบินเพียงคนเดียวใน cockpit ได้จริงๆหรือ??

3
หน้าที่ของนักบินคนที่ 2 (บางเที่ยวบินที่มีชั่วโมงบินมากๆเช่นการบินข้ามทวีปอาจจะมีนักบิน 3 หรือ 4 คน) หลักๆก็ทำหน้าที่ช่วยหรือ Assist ในเรื่องต่างๆทั้งตรวจสอบระบบช่วยติดต่อวิทยุฯลฯ และที่สำคัญคือการ”เตือน” เมื่อพบเหตุผิดปกติหรือสิ่งที่จะเป็นอันตราย ถามว่าระบบเครื่องบินมีระบบเตือน Warning System หรือไม่ ตอบว่ามีครับแต่ถึงเวลานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะวิกฤตแล้ว การเตือนจากมนุษย์ ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่า

นอกจากหน้าที่หลักขั้นต้น
ท่านรู้หรือไม่ว่า…

-ในเที่ยวบินข้ามทวีปหลายสายการบินกำหนดว่าจะต้องมีนักบินที่มีใบอนุญาตพาณิชย์เอก (ATPL หรือ Airline Transport Pilot Licence ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่แสดงถึงประสบการณ์การบินที่ค่อนข้างมาก) อย่างน้อย 1 คนนั่งอยู่ในห้องนักบินตลอดเวลา การบินไทยก็มีข้อกำหนดนี้ครับ

  • กัปตันจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมอากาศยาน
    แต่เมื่อกัปตันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะมีการจัดลำดับอาวุโสของนักบินผู้ช่วยเพื่อทำหน้าที่แทน

-ในเที่ยวบินที่มีนักบิน 2 คนหากนักบินคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นักบินอีกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนได้ทั้งหมดและมีการฝึกการปฏิบัติหน้าที่บินเพียงคนเดียว
ในวงรอบการฝึกประจำปี

-เมื่อมีนักบินคนใดคนหนึ่งเห็นว่านักบินอีกคนไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้สามารถที่จะเรียกการควบคุมเครื่องบินได้โดยใช้คำพูดว่า “My Control” และในขณะเดียวกันถ้านักบินคนนั้นรู้สึกตัวเองไม่สามารถจะควบคุมเครื่องบินได้ก็จะแจ้งให้นักบินอีกคนทราบเพื่อจะเป็นการเปลี่ยนการควบคุมเครื่องบินโดยใช้คำพูดว่า “Your Control”
(จะมีนักบินเพียง 1 คนเท่านั้นที่จะควบคุมเครื่องบินในเวลานั้นๆ เรียกว่า PF หรือ Pilot Flying อีกคนจะเป็นผู้ช่วย เรียกว่า PM หรือ Pilot Monitoring จะไม่มีการเปลี่ยนการควบคุมเครื่องบินระหว่างเที่ยวบินหากไม่จำเป็น )

  • นักบิน 2 คนจะหลีกเลี่ยงการทานอาหารเมนูเดียวกันระหว่างเที่ยวบินเพื่อเป็นการป้องกันพิษที่อาจจะเกิดจากอาหาร และสร้างความมั่นใจว่าอย่างน้อยก็ต้องมีนักบิน 1 คนที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

เรื่องราวนักบิน 2 คนคือการทำงานเป็นทีม ส่วนตัวผมว่ามีความสำคัญ มีเรื่องราวอีกเยอะจะทยอยเล่าให้ฟังนะครับ

กัปตันหมี