หน่วยงานค้นหาและกู้ภัย Search and Rescue (SAR) จะเริ่มทำงานเมื่อไหร่

หน่วยงานค้นหาและกู้ภัย Search and Rescue (SAR) จะเริ่มทำงานเมื่อไหร่

1
เมื่อวานใน facebook live ผมได้พูดถึงหน่วยงานนี้ครับหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยที่ออกปฏิบัติการค้นหาการหายไปของเที่ยวบิน MH370 ซึ่งควรจะติดต่อกับหน่วยงานควบคุมจราจรของโฮจิมินห์เวียดนาม…แต่กลับหายไปอย่างล่องหน

หน่วยงานค้นหาและกู้ภัย Search and Rescue (SAR) คือหน่วยงานที่ต้องได้รับการแจ้งถึงความผิดปกติดังกล่าวและต้องเริ่มต้นปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย

2
เมื่อไหร่ที่เหตุการณ์วิกฤตถึงขั้นที่จะต้องแจ้งให้หน่วยงาน
SAR ได้รับทราบ..ผมจะอธิบายง่ายๆให้ฟังดังนี้ครับ

air traffic services units หรือหน่วยงานด้านจราจรทางอากาศต้องแจ้งให้หน่วย SAR ทันทีเมื่อมีความเชื่อได้ว่าเครื่องบินลำนั้นอยู่ใน”ภาวะฉุกเฉิน”

3
ภาวะฉุกเฉินคือสถานการณ์ที่พัฒนาตามลำดับดังต่อไปนี้

3.1 Uncertainty Phase
ไม่ได้รับการติดต่อจากเครื่องบินภายในเวลา 30 นาทีที่นักบินควรจะติดต่อกับหน่วยงานจัดการจราจรทางอากาศ หรือเครื่องบินไม่ได้ลงจอดภายในเวลา 30 นาทีของเวลาการลงจอดตามตารางบิน (STA)

3.2 Alert Phase
-ห้วงเวลาต่อจาก Uncertainty Phase ที่ความพยายามจะติดต่อเครื่องบินลำนั้นไร้ผล
-เครื่องบินได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่สนามบินและขาดการติดต่อหรือไม่ได้ลงจอดภายใน 5 นาที
-มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเครื่องบินมีความขัดข้องและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอันตราย
-มีข้อมูลที่น่าเชื่อว่าเครื่องบินอยู่ภายใต้ภาวะการก่อการร้าย

3.3 Distress Phase
-ห้วงเวลาต่อจาก Alert Phase ยังไม่สามารถติดต่อเครื่องบินได้และน้ำมันที่เครื่องบินลำนั้นบรรทุกมาไม่เพียงพอหรือหมดลงในช่วงเวลานี้
-มีความเชื่อว่าเครื่องบินประสบปัญหาและอาจจะตกหรือหรือลงจอดฉุกเฉิน

นำมาเล่า..ด้วยหวังว่าจะทำให้ท่านเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นหลังจาก MH370 หายไปจากจอเรดาร์…

กัปตันหมี