เครื่องบินบรรทุกสินค้า Cargo aircraft

เครื่องบินบรรทุกสินค้า Cargo aircraft
และเครื่องบินโดยสาร Commercial Passengers Aircraft แตกต่างกันอย่างไร?

1
แน่นอนครับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
เครื่องบินขนส่งสินค้าคือการขนส่งสินค้า หีบห่อจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในทางกลับกันเครื่องบินโดยสารได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งผู้โดยสาร ให้การเดินทางที่สะดวกสบายและ”ปลอดภัย” สำหรับผู้โดยสาร
(จะมีพื้นที่เหลือด้านล่างของลำตัวในการขนส่งสินค้า แต่จะถูกจำกัดด้วยน้ำหนักบรรทุกและขนาดของตู้สินค้า)

ในเรื่องการบิน,ระบบการบิน,เครื่องยนต์ไม่แตกต่างครับนี่เองจึงเป็นที่มาที่นักบินคนเดียวกันสามารถบินเครื่องบินคาร์โก้และสามารถบินเครื่องบินโดยสารได้

2
โครงสร้างภายใน: เครื่องบินโดยสารมีการจัดที่นั่ง ห้องน้ำ ช่องเก็บของเหนือศีรษะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อรับรองความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ในทางตรงกันข้ามเครื่องบินบรรทุกสินค้า เน้นมีที่เก็บสินค้าแบบเปิดขนาดใหญ่ จึงตัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่กล่าวมาทั้งหมดออกไปเกือบหมด ติดตั้งระบบควบคุมและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าแทนเพื่อรักษาความปลอดภัยในขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ เครื่องบินขนส่งสินค้ามีระบบพิเศษ เช่น พาเลท ตู้คอนเทนเนอร์ ลูกกลิ้ง และอุปกรณ์ยึดตู้หรือสินค้า

3
ความสามารถในการบรรทุก: โดยทั่วไปแล้วเครื่องบินขนส่งสินค้าจะมีความสามารถในการบรรทุกที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินโดยสาร เพราะตัดอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารออกไปเกือบหมดน้ำหนักเครื่องบินหายไปหลายตันอยู่ครับ

เครื่องบินขนส่งสินค้าจึงได้รับการดัดแปลงโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกสินค้า เช่นการติดตั้งพื้นเสริมความแข็งแรง เปลี่ยนประตูห้องเก็บสัมภาระที่ใหญ่ขึ้น

ถึงจะไม่ได้บรรทุกผู้โดยสารแต่ตัวเครื่องบินภายใน
ก็มีการปรับความดันและมีออกซิเจนครับ

กฎระเบียบ:
ทั้งเครื่องบินบรรทุกสินค้าและเครื่องบินโดยสารอยู่ภายใต้ข้อบังคับ แต่มีข้อบังคับและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละรายการ โดยเครื่องบินขนส่งสินค้าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย รวมถึงการจัดการวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกระจายน้ำหนักเพื่อความสมดุล

เครื่องบินโดยสารต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยที่เข้มงวดสำหรับสวัสดิภาพผู้โดยสาร รวมถึงขั้นตอนการอพยพฉุกเฉิน คุณภาพอากาศในห้องโดยสาร และมาตรฐานความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

เครื่องบินขนส่งสินค้าสามารถดัดแปลงจากเครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินบรรทุกสินค้าได้โดยการรื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารออกและเพิ่มคุณสมบัติการขนถ่ายสินค้า แต่จะมีความยุ่งยากพอสมควรครับต้องไปยื่นทำการอนุญาตและวัดน้ำหนักเครื่องบินใหม่หมด

บริษัทผลิตเครื่องบินจึงมีแนวทางในการสร้างเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบออกมาจากโรงงานซึ่งจะใช้งานได้ดีกว่า

กัปตันหมี

** สำหรับการจัดลำดับลงจอดที่สนามบินไม่ต่างกันครับไม่ใช่ว่าจะอำนวยความสะดวกให้เครื่องบินที่มีผู้โดยสารลงก่อน เพียงแต่ว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าเขาจะมีที่จอดเฉพาะครับ จึงอาจได้ลงรันเวย์ที่แตกต่างจากเครื่องบินโดยสารบ้าง