​เราควร “รอ” หรือเราควร “รีบ”…?


เกือบ 3 เดือนแล้วนะครับที่ Boeing 737 Max 8 

ถูกสั่งให้ระงับการบิน

ล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าอย่างเร็วคงเป็นปลายปีนี้กว่า Boeing 737 Max 8 จะสามารถกลับมาบินได้
“เรื่องแบบนี้รีบไม่ได้ครับ”

Continue reading “​เราควร “รอ” หรือเราควร “รีบ”…?”