“หน้าที่ ของคนข้างหน้า”


เคยสงสัยไหมครับทันทีที่เครื่องวางระดับ

ความสูงเดินทาง พวกเราเป็นผู้โดยสารได้นอนหลับพักผ่อนหรือดูหนังบนเครื่อง..
เราทราบว่าส่วนใหญ่ในการบินนักบินจะใช้
ระบบ Autopilot ในการบิน
แล้วหลังจากนั้นพวกนักบินเขาทำอะไรกัน

เขาพักผ่อนเหมือนกับพวกเราหรือเปล่าน้าา…😀
แล้วถ้าคำตอบคือไม่ “พวกเขาทำอะไรกันละ?”

วันนี้ผมรวบรวม 10 สิ่งที่นักบินทำกัน
เมื่อเครื่องบินวางระดับ มาเล่าสู่กันฟัง
(เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ)

Continue reading ““หน้าที่ ของคนข้างหน้า””