“ทำไมถึงไม่ควรเก็บพาสปอร์ตในกระเป๋าเดินทาง?..”


ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ากระเป๋าเดินทางสำหรับผู้โดยสารจะแบ่งออกเป็นหลักๆ 3 ประเภท

1 Checked Baggage หมายถึงกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ที่โหลดที่ห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

2 Carry on Baggage หรือ Cabin luggage
คือกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กลงมาหน่อย
ที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้
โดยส่วนมากผู้โดยสารจะเก็บกระเป๋าลักษณะนี้ไว้ที่ Overhead Bins หรือช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะของผู้โดยสารในห้องโดยสาร

Continue reading ““ทำไมถึงไม่ควรเก็บพาสปอร์ตในกระเป๋าเดินทาง?..””