“747 FAMILY”Facebook live #10 Infographic

“747 FAMILY”
Facebook live #10 Infographic

นำข้อมูลจาก facebook live ครั้งที่ผ่านมา
มาทำเป็นอินโฟกราฟฟิคสวยๆ
เผื่อใครอยากเก็บไว้เป็น reference
(ไม่ได้นำมาครบทุกรุ่นนะครับ)

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูล แนะนำให้ย้อนกลับไปฟัง facebook live #10 ก่อนนะครับ

คิดถึง Boeing 747…

กัปตันหมี

Cr: Flightglobal