Facebook live #10 Infographic”Wingspan”

Facebook live #10 Infographic
“Wingspan”

นำข้อมูลจาก facebook live #10 ครั้งที่ผ่านมา
มาทำเป็นอินโฟกราฟฟิคสวยๆ

เผื่อใครอยากเก็บไว้เป็น reference

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูล แนะนำให้ย้อนกลับไปฟัง facebook live #10 ก่อนนะครับ

คิดถึง Boeing 747…

กัปตันหมี